Dünyada Kahve Kültürü

Dünyada Kahve Kültürü

Dünyada Kahve Kültürü

Kahve kültürü, özelikle sosyal bir atmosferi, sosyal davranışlar serisinin, insanların ağırlıkla kahve içerken birbirleri ile etkileşimlerini ve paylaşımlarını tanımlar.

Aynı zamanda büyük oranda kahve tüketimi yapan, kahveyi toplumun sosyal bir parçası olarak görülen kültürleri de tanımlar.

Kahvenin insanoğlunun hayatında var olması ile beraber toplumların, kültürlerin, sosyal hayatın, ekonominin, ülkelerin geleceğini de büyük açıda etkilemiş ve yön vermiştir. Kimi toplumlar, ülkeler, kültürler için olumlu getirileri olurken kimileri için kölelik gibi olumsuz sonuçlar doğurmuştur.
Kahvenin ilk olarak tüketildiği orta doğuda haz, keyif veren bir içecek olarak sosyal hayatta yer alması, özel günlerde, misafir ağırlamada, eş dost ile içilen kahvenin 40 yıl hatırı olurken, Avrupa'da ise ticari bir ürün olarak görülüp Afrika ve Asya'da zulmün, sömürgeciliğin doğmasına yol açmıştır. Kahve üretimi için ana vatanlarında zorla alınıp başka diyarlarda kahve plantasyonlarında çalışmaları için götürülen insanların hayatlarını köle olarak devam etmesine neden olduğu gibi, yeni kültürlerin ve yeni milletlerin oluşmasına neden olmuştur.
Güney yarım kürede kahve üretimi harici büyük bir kahve kültürü oluşmaz iken, kahve tüketicisi kuzey kürede çeşitli kahvehane/ kafe kültürleri sosyal hayata yön verir.

Avrupa oluşan ve gelişen kahve kültürü, Osmanlı kahvehane kültüründen etkilenerek doğar ve kendi tarzında gelişir. Avrupalıların Amerika'ya ayak basması ile kuzeyinde kahve tüketilmeye başlanır ve Güney Amerika ise kahve üretimi için sömürgeler haline gelir.

Okyanusya'ya göçen Avrupalılar, özellikle İtalyanlar, Yunanlar ve Türkler ile beraber Okyanusya'da da güçlü bir kahve kültürünün doğmasına neden olur.

kaynak