Karamazov Kardeşler

Karamazov Kardeşler

Karamazov Kardeşler

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'nin 1880 yılında yayımlanmıştır ve yazarın en ünlü eseri olarak kabul edilir. Karamazov Kardeşler Rus yazarın ölümünden üç ay önce yayımlanmıştır ve yaklaşık iki yıl gibi kısa bir sürede yazılmıştır. Konu olarak 4 kardeşin, yaşlı bir toprak sahibi olan babaları Fyodor Pavloviç Karamazov arasındaki anlaşmazlıkları olarak basitçe özetlenebilir. Dört kardeşi yazmak gerekirse;

Dmitri Fyodoroviç Karamazov - Büyük kardeş

İvan Fyodoroviç Karamazov - Ortanca kardeş

Aleksey Fyodoroviç Karamazov - Küçük kardeş

Smerdyakov -Smerdyeşa'dan olma gayrimeşru kardeş

 

 

 

Kitaptaki dört kardeşin kendine özgü birer hikayesi vardır ve hepsi için ayrı bir kitap bile yazılabilecek kadar derin karakterlerdir. Bu bize Dostoyevski'nin ne kadar önemli bir yazar olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Baba Fyodor Pavloviç Karamazov öldürülür ve en güçlü katil adayı büyük kardeş olan Dmitri'dir. Bu olay sadece kasabayı değil bütün Çarlık Rusya'sını etkileyecek büyük bir davaya dönüşür.


Kitaptan altını çizdiğim cümleler:

-Birinden, sofrada yemeği ağır yediği için, öbüründen, nezlesi var, durmadan burnunu temizliyor diye. İnsanlarla ilişkiye girer girmez onlara düşman kesiliyorum. Ama kişilere nefretim arttıkça genel olarak insanlığa sevgim o oranda artıyordu.

-Başı boş kaldıkça hemen tapınacağı bir Tanrı bulmak insanoğlunun en büyük kaygısıdır.